પ્રવાસ

સરળ બેકડ અલાસ્કા

સરળ બેકડ અલાસ્કા એક સંપૂર્ણ મીઠાઈ છે અને તેને ફક્ત 5 ઘટકોની જરૂર છે! આઈસ્ક્રીમ અને પાઉન્ડ કેક એક રુંવાટીવાળું મેરિંગ્યુમાં આવરે છે અને ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી શેકવામાં આવે છે.

પ્રવાસ

સિઓક્સ ધોધની મુલાકાત લેવી

બ્લોગિંગ વિશેની એક આકર્ષક મનોરંજક વસ્તુ એ છે કે આપણે શીખવાની, મુસાફરી કરવાની અને અન્ય બ્લોગર્સ સાથે કનેક્ટ થવાની તકો છે. ખરેખર મારી નોકરીની સૌથી મોટી માન્યતા છે!